กาตตวรายัน

กาตตวรายัน

กาตตวรายัน

กาตตวรายัน ( อังกฤษ: lord kathavarayan) เป็นเทพเจ้าที่สำคัญองค์หนึ่งในอินเดีย เป็นเทพพื้นเมืองท้องถิ่นของชาวทมิฬที่เป็นที่รู้จักและนิยมในภาคใต้ของรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดียโดยนับถือกันทั่วไปว่าเทพผู้คุ้มครองเทวสถานและหมู่บ้านของชาวทมิฬ

เดิมเป็นเด็กที่พระอิศวรให้เฝ้าสวนของพระอุมา ต่อมาได้กลั่นแกล้งเทพธิดาทั้ง 7 องค์ เทพธิดาไปฟ้องพระอิศวร พระอิศวรจึงให้ไปเกิดเป็นจัณฑาล ให้ไปล่วงเกินหญิงตระกูลพราหมณ์และถูกประหารชีวิตด้วยการเสียบไม้ พระอุมาได้ขออภัยโทษให้เด็กเฝ้าสวน พระอิศวรไม่พอใจจึงให้พระอุมาไปเกิดในโลกด้วย เด็กเฝ้าสวนได้ไปเกิดเป็นบุตรของพระอุมาในโลกมนุษย์หลายชาติ ทุกชาติจะทำแต่ความชั่ว แม้ว่าแม่จะสั่งสอนให้ทำความดีก็ตาม จนชาติสุดท้ายเด็กเฝ้าสวนไปเกิดเป็นจัณฑาล ลักพานางพราหมณ์ที่เป็นธิดาบุญธรรมของกษัตริย์ไป จึงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตด้วยการเสียบไม้ เด็กเฝ้าสวนได้แสดงอำนาจ สะกดทหารแล้วปีนขึ้นไปเสียบตัวเองอยู่บนไม้ ไม่ยอมลงมา สุดท้ายพระอิศวรต้องมาอ้อนวอน เด็กเฝ้าสวนจึงยอมลงมาและกลายเป็นเทวดารักษาบ้านเมืองในที่สุด

ชาวอินเดียที่นับถือเทพองค์นี้จะจัดงานฉลองปีละครั้ง โดยจะเล่นดนตรีและแสดงละครเกี่ยวกับตำนานของเทพ คนทรงจะร่ายรำจนถึงเที่ยงคืนโดยมีทั้งเครื่องพันธนาการและพวงมาลัย ในปัจจุบันใช้เพียงพวงมาลัย คนทรงจะร่ายรำแล้วขึ้นไปนั่งบนไม้เสียบจนสว่างจึงลงมา ฉีกพวงมาลัยแจกชาวบ้านโดยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์

สำหรับเรื่องราวขององค์พระกัตตราวรายันนั้นมีหลายตำนาน แต่เท่าที่พอประมวลได้ มีดังนี้

ครั้งหนึ่งพระศิวะ และพระปารวตี ทรงร่ายรำประชันกัน ต่อหน้าปวงเทพทั้งหลาย และพระศิวะเป็นผู้ชนะทำให้พระปารวตีทรงอับอาย จึงเกิดการโต้เถียงระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยพระปารวตีแสร้งว่า พระศิวะมีชัยชนะเหนือพระองค์เพราะเล่นผิดกติกา เมื่อได้ฟังพระศิวะทรงพิโรธเป็นอย่างยิ่ง จึงมีรับสั่งให้ส่งพระปารวตีลงมายังมนุษย์โลกและใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์สามัญ พื่อให้สำนึกถึงความผิด และขณะนั้นเอง วีระพาหุ (พระกัตตราวรายัน) ซึ่งเป็นทหารองค์รักษ์ของพระศิวะในขณะนั้น ได้ทูลขอร้องให้พระศิวะละเว้นโทษให้พระปารวตรีถ้าไม่ทรงละเว้นโทษก็ขอประทานอนุญาตติดตามพระปารวตีไปยังมนุษย์โลกเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ และ ปกป้องด้วยการที่พระศิวะทรงพิโรธอยู่ก่อนเก่า พอได้ยินวีระพาหุไปขอร้องเป็นการสำทับ จึงทำให้ไฟพิโรธของพระองค์ลุกขึ้นอีกครั้ง วีระพาหุจึงถูกสาปให้กลายเป็นเด็กชาย และ ลงไปอยู่มนุษย์โลกกับพระปารวตีนับแต่นั้นมา

การทำเนินชีวิตบนมนุษย์โลก วีระพาหุ ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และ ภัยอันตรายทั้งหลาย คอยดูแลปกป้องพระปารวตีเป็นอย่างดี ทำให้เค้าเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่กล้าหาญ และ แข็งแรง จนมีความรักกับสาวิตรี จนเมื่อพระศิวะทรงมีบัญชาให้ วีระพาหุไปปราบอสูร เมื่อทำสำเร็จ พระศิวะจึงอนุญาติให้วีระพาหุขอสิ่งใดก็ได้ วีระพาหุจึงได้ขอให้พระปารวตีกลับคืนสู่ฐานันดรเดิม ส่วนตนเองนั้นด้วยความรักที่มีให้สาวิตรีจะขออยู่ยังโลกมนุษย์ต่อไป จนกระทั่งถึงวาระอันสมควร แล้วจึงขอกลับขึ้นไปอรับใช้ต่อไป เมื่อถึงเวลาอันสมควรพระปารวตีจึงเสด็จมารับ และให้ชื่อใหม่แก่ วีระพาหุ คือ “กัตตราวรายัน“ มีหน้าที่เป็นทหารองค์รักษ์ของพระองค์นั่นเอง

เกร็ดความรู้

วีระพาหุ ใน ขันทปุราณะ ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระศิวะ และ พระปารวตี ให้กำเนิดพระขันทกุมาร ด้วยการทำการยัญญะ เพื่อกำจัดตาระกาสูรนั้น เมื่อกระทำเสร็จแล้วจนให้กำเนิดพระขันทกุมารแล้ว พระศิวะได้ใช้พระเนตรที่ ๓ ให้กำเนิดกุมารน้อยๆ มาอีก ๙ องค์จากกำไลข้อเท้าของพระปารวตี เพื่อช่วยพระขันทกุมารปราบตาระกาสูร และ วีระพาหุก็คือ ๑ ใน ๙ ที่พระศิวะทรงให้กำเนิดนั่นเอง จนทำให้บางตำนานกล่าวไว้ว่า (พระกัตตวรายานก็ถือเป็นบุตรแห่งศิวะปารวตีเช่นกัน)


Leave a Reply