ตรีเทวี

การบูชา ตรีเทวีหรือตรีศักติ

ตรีเทวี

ตรีเทวี หรือตรีศักติ (อังกฤษ: Tridevi, สันสกฤต: त्रिदेवी) คือ การอวตารรวมของภาคของมหาเทวีสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระแม่ปารวตี (พระมเหสีของพระศิวะ) พระลักษมี (พระมเหสีของพระวิษณุ(พระนารายณ์)) และ พระสรัสวดี (พระมเหสีของพระพรหม) ซึ่งมหาเทวีสามองค์นี้คือพระผู้เป็นใหญ่ในศาสนาฮินดูนิกายศักติ(นิกายใหญ่ในศาสนาฮินดูที่นับถือพระแม่เป็นหลัก) รวบรวมสามขุมพลัง สติปัญญา อำนาจ และโชคลาภไว้ด้วยกัน ผู้บูชาจักได้รับ มงคลอันสูงสุดไว้กับตัวเอง

เมื่อพระเทวีทั้งสามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน จะปรากฏรูปเป็น พระศักติเทวี พระมารดาแห่งจักรวาล เป็นเทวีแห่งการทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย ใครที่บูชาพระศักติเทวี (พระแม่ทั้ง 3) แล้ว ย่อมได้รับพลังอำนาจจากพระปารวตี โชคลาภและความร่ำรวยจากพระลักษมี สติปัญญาและความรอบรู้ในศิลปวิทยาการจากพระสุรัสวตี พระศักติเทวีนั้นประทับอยู่บนสิงโตหรือเสือ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะ โดยรูปพระศักติจะมีอวตารในหลายรูปลักษณ์ เช่น พระแม่ทุรคา เพื่อปราบอสูรมหิษาสูร และในรูปนวทุรคา หรือ นวศักติทั้งเก้า ที่เป็นที่มาของเทศกาลนวราตรีอีกด้วย

พระแม่ตรีศักติ เป็นอวตารที่เกิดจาก พลังของสามมหาเทวีผู้เป็นศักติ แห่งมหาเทพ ถึงสามพระองค์ (พระอุมา พระสรัส พระลักษมี) ซึ่งพระศักติทั้งสาม หมายถึงพลังด้านต่างๆกัน

– พระอุมา พลังด้านปกครอง บริหารควบคุม กล้าหาญเข้มแข็งดุจนางพญา (อำนาจ)

– พระสรัส พลังด้านสติปัญญา ฉลาด อ่อนโยนสุขุม ดุจครูอาจารย์( บารมี)

– พระลักษมี พลังแห่งเงินทองโชคลาภ ความน่ารักจิ้มลิ้ม  (วาสนา)

ท่านเป็นหนึ่งใน กองทัพสัปตะมาตริกา(กล่าวถึงบทต่อไป) เป็นผู้นำของกองทัพ คอยรบกับกองทัพอสูรทั้งหลาย นับถือกันในนิกายศักติเสียมาก รูปลักษณ์พระองค์ท่านจริงๆแล้ว งดงามดูน่าเกรงขาม ไม่ได้มีสามหน้า และมิได้ถือศาสตราอะไร ท่านจะประทานพร แก่ผู้ที่รักตัวเองให้รับรักจากคนอื่นต่อบ้าง และผู้ที่ไม่รักตัวเองให้รักตัวเอง(คนฆ่าตัวตาย ควรบูชาท่าน) นอกจากนั้นยัง สามารถเลือกขอพรแก่พระองค์ท่าน ตามพลังของศักติทั้งสามได้ตามศรัทธา

ชาวฮินดูจึงเชื่อว่า การกราบไหว้เคารพบูชาพระแม่หรือมหาเทวีทั้ง 3 พระองค์นี้ด้วยซื่อสัตย์ และมอบความรักความศรัทธาอย่างแรงกล้าแก่พระองค์แล้ว พระองค์ย่อมประทานพรให้ผู้ศรัทธาได้รับทั้งปัญญา ความร่ำรวย และความมีอำนาจอย่างครบถ้วน   ความงามของพระแม่ทั้ง 3 พระองค์นั้นก็มีความงามที่แตกต่างกันไป

การบูชาสามารถทำได้ดังนี้

– สวดมนต์ถวายท่านทุกวัน ในหนึ่งวันจะกี่รอบ เวลาไหนก็ได้

– ถวายของท่านตามโอกาส แต่ให้ถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

– น้ำ นม ผลไม้ ขนมหวาน ดอกไม้

– ธูป ถ้าจะจุด ให้จุด 3 ดอก ถ้าจุดไม่ได้ก็ไม่ต้องจุด

– กำยาน ถ้าจะจุด ให้จุด 1 อัน ถ้าจุดไม่ได้ก็ไม่ต้องจุด

– เทียน ถ้าจะจุด ให้จุด 2 เล่ม ถ้าจุดไม่ได้ก็ไม่ต้องจุด

– ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

– ผลไม้ และ ขนมหวาน ให้วางถวายไว้ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง (หากได้จุดธูปหรือกำยาน ก็ให้รอธูปหรือกำยานหมดดอกเสียก่อน) เสร็จแล้วนำมาทานเป็นสิริมงคล

– เทวรูป ให้นำแปรงปัดฝุ่นมาปัด อย่างน้อยเดือนละครั้ง อย่าให้ฝุ่นเกาะสกปรกเกินไป

– เทวรูป หากองค์ไหนสามารถโดนน้ำได้ ก็ให้อัญเชิญลงมาล้างน้ำสะอาด อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง อย่าให้ฝุ่นเกาะสกปรกเกินไป

– หมั่นออกไปทำบุญทำทาน จะทำบุญที่วัดหรือผู้ด้อยโอกาสก็ได้ เสร็จแล้วกลับมาบอกองค์เทพว่าทำบุญอะไรไป

– การขอพร จะขอหรือไม่ขอ องค์เทพก็ปกป้องคุณอยู่แล้ว ขอเท่าไหร่ หากยังไม่ถึงเวลา ก็ไม่ได้ แต่หากเวลาและบุญวาสนาถึงในเรื่องใด แม้คุณไม่ได้ขอในเรื่องนั้น องค์เทพก็จะประทานให้คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาและบุญที่สร้างมา

 

คาถาบูชา

โอม ศรี ตรีศักติ มาตา สาธุการ โอมๆๆ พร้อมจุดธูป9 ดอก

เคล็ดบูชา

ถวายผลส้ม ขอพรด้านการเงิน ถวายทับทิบขอพรด้านความรัก ถวายมะพร้าวขอพรด้านสุขภาพ ถวายมะเฟืองขอพรด้านอำนาจ ถวายอย่างละ3ผล


Leave a Reply