นวราตรี

งานเทศกาล นวราตรี

นวราตรี

นวราตรี เป็นเทศกาลที่อุทิศตนเพื่อ การสักการบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา คำว่า นวราตรีนั้น หมายถึงคำว่า ‘เก้าคืน’ ในภาษาสันสกฤต . ในช่วงเก้าคืนนี้จะมีการบูชา พระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตีในภาคปางต่างๆเก้าปางด้วยกัน และในวันสุดท้าย คือ วันที่สิบมักจะเรียกว่าเป็น วันวิชยาทศมี หรือ “วันดุเซร่า” (อังกฤษ: Dussehra) ซึ่งเป็นวันที่สำคัญสุดของเทศกาลนี้ และมีการเฉลิมฉลองทั่วไปทั้ง ประเทศอินเดีย

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีงานเทศกาลนวราตรี งานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า วัดแขก”  10 ข้อ ต้องรู้เกี่ยวกับวัดนี้ เทศกาลนวราตรี และวิธีบูชาเทพฮินดูสีลม เพื่อเสริมความมงคลให้กับตัวเอง รวมถึงกำหนดการจัดงาน และการปิดเส้นทางจราจรเพื่อแห่เทพด้วย

  1. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม เป็นโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะ และคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.5 ราว พ.ศ. 2453-2454 โดยคณะชาวอินเดียใต้ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนานแล้ว
  2. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ คือนับถือเทวีเป็นหลัก เช่น พระศรีมหาอุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทำลาย ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์ เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและเรื่องการขอบุตร
  3. พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาแห่งพระพิฆเนศ และเป็นชายาแห่งพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระแม่อุมาจึงนับว่าเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี ด้วย
  4. ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นช่วงเวลาของเทศกาลดูเซร่า หรือนวราตรี ของชาวฮินดู ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมา และเชื่อกันว่า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพ จะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์
  5. งานแห่ประจำปี จัดขึ้นในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (ในภาคพระแม่มหาทุรคา) ที่ทรงต่อสู้กับอสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่ 10 จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลอง
  6. ขบวนจะแห่ออกจากถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เวลา 19.30 น. โดยมีขบวนแห่ทั้งหมด 8 ขบวน ได้แก่ 1. ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี 2. ขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมาร 3. ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลี 4. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร 5. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร 6. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ 7. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน 8. ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวตี
  7. ก่อนขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวตี จะมีพิธีที่เรียกว่า ทุบมะพร้าว สานุศิษย์จะปามะพร้าวลงบนพื้น โดยเชื่อว่า มะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้แห่งพระเจ้า ที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด ชาวฮินดูเชื่อว่า การทุบมะพร้าวเบื้องหน้าพระพักตร์ของเทวรูปที่นับถือ เพื่อแสดงถึงการทำลายหรือละทิ้งอัตตาของตนเอง พร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้า
  8. วิธีไหว้สักการะ พระแม่อุมาเทวี และขบวนเทพอื่นๆ โดยประชาชนที่เดินทางไปร่วมงาน ส่วนใหญ่แต่งกายเป็นชุดขาว หรือแต่งกายลักษณะเป็นชุดส่าหรีแบบชาวอินเดีย พร้อมจัดเตรียมดอกไม้สีเหลือง และสีแดง อย่างดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ นอกจากนี้ยังมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพต่างๆ ในศาสนาฮินดูจำนวนมาก เพื่อรอรับพรจากจากขบวนแห่พระแม่อุมาเทวีอีกด้วย
  9. บทขอพรพระแม่อุมา “โอม…โรคานนะเศษานะปะหัมสิ ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติ”
  1. ปิดเส้นทางจราจรตามเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ดังนี้

– ถนนสีลม ตั้งแต่แยกนรารมย์ หน้าบริษัท การบินไทย จำกัด ถึงแยกสุรศักดิ์ หน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ปิดการจราจรเวลา 18.00 น.

– ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกนรินธร หน้าอาคารสาทร สแควร์ ถึงแยกนรารมย์ หน้าบริษัท การบินไทย จำกัด ปิดการจราจรเวลา 18.00 น.

– ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกสาทร หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า (สาทร) ถึงแยกนรินธร หน้าอาคาร สาทร สแควร์ ปิดการจราจรเวลา 20.00 น.

– ถนนสุรศักดิ์ ตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ หน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถึงแยกสาทร หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า (สาทร) ปิดการจราจรเวลา 20.00 น.


Leave a Reply