พระกฤษณะ

พระกฤษณะ เทพแห่งความรัก

พระกฤษณะ

พระกฤษณะ (สันสกฤต: कृष्णอังกฤษ: Lord Krishna) เป็นเทวะองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดูโดยถือว่ารูปแบบอวตารของพระวิษณุ และเป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียและยังทรงเป็นต้นกำเนิดของคัมภีร์ภควัทคีตาหนึ่งในคัมภีร์สำคัญของคัมภีร์พระเวททั้งเป็นพระเจ้าสูงสุดของนิกายฮเรกฤษณะ

พระกฤษณะ เทพแห่งความรัก มหาบุรุษจากมหากาพย์มหาภารตะ เรืองเล่าที่แสนจะสนุกสนาน กินใจและให้คติในการดำรงชีวิตนะคะ เรื่องเล่าถึงแม้จะหลายพันปี แต่ก็ยังมีคนอ่านสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น เหมือนสายน้ำที่ไหลทอดผ่านห้วงแห่งกาลเวลาอันเป็นนิรันดร์

ถือเป็นปางอวตารปางที่ 8 แห่งองค์พระนารายณ์นะคะ ท่ืานถือเป็นอวตารที่สำคัญมาก ๆ ปางหนึ่งแห่งพระนารายณ์ค่ะ  เชือกันว่าสามารถประทานพรให้คนสมหวังในความรัก เนืองจากเมือยามที่ท่านใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ ตำนานเล่าว่า ท่านมีนางสนมถึงกว่า 10,000 คนทีเดียวนะคะ ก็ถ้าคุณผู้ัอ่านยัง งง ๆ ว่าหมืนกว่าคนมีได้ไง ก็ต้องบอกว่าเป็นเรืองเล่าเป็นตำนานค่ะ

แต่ถึงแม้ท่านจะมีนางสนม กำนัลมากขนาดไหน ท่านก็มีจิตใจรักมั่นต่อ นางราดานะคะ ซึ่งเป็นหญิงเลี้ยงวัว เป็นรักแรกแห่งพระกฤษณะค่ะ ความรักครั้งนั้นประทับใจและฝังอยู่ในใจตลอดจนชั้วอายุขัยเลยค่ะ

กลับมาเรืองมหามันตราแห่งพระกฤษณะกันดีกว่านะคะ มันตราบทนี้สั้น ๆ แค่ 16 คำ แค่นั้นนะคะ แต่ว่า อานุภาพเกินกว่าจำนวนคำแน่นอนค่ะ  เชือกันว่า เมือใดที่มีการสวดท่องมหากฤษณะมันตรา และ พระแม่ราดาก็จะเสด็จไปประทานพรแด่ผู้สวดท่องค่ะ ส่งผลแน่นอน เรืองความสงบสุขในครัวเรือน และเรืองความรักค่ะ บทสวดนี้ เล่ากันว่า เป็นบทสวดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ก็คือถ้าเป็นนอกประเทศอินเดียแล้วเนี้ย มหามันตราแห่งพระกฤษณะเป็นที่แพร่หลายมากเลยค่ะ

พระประวัติ

พระกฤษณะเป็นหลานตาของกษัตริย์ ณ มถุรานคร พระกษัตริยมรมพระนามว่าอุคระเสน พระกษัตริย์มีบุตร 2 คน พญากงส์และนางเทวกี นางเทวกีได้สมรสกับพระวสุเทพ ต่อมาพญากงส์กบฏต่อพระบิดา ได้จับพระบิดาอุคระเสนและพี่สาวพี่เขยขังไว้ โหรทำนายว่าบุตรคนที่แปดของนางเทวกีจะฆ่าพญากงส์ พญากงส์จึงฆ่าลูกทุกคนของนางเทวกี หลังจากฆ่าหกคนแรกแล้ว คนที่เจ็ดคือพระพลรามพระแม่โยคมายาสลับเข้าครรภ์ของนางโรหิณี พระกฤษณะเป็นคนที่แปด พระวสุเทพสามารถลักลอบเอาพระกฤษณะไปฝากให้โคบาลชื่อนันทะและนางยโศธาเลี้ยงในหมู่บ้านโคกุลนอกนครมถุรา

การบูชา

ชาวฮินดูในอินเดียปัจจุบัน มีเทศกาลบูชาในเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี โดยจะมีการต่อตัวขึ้นไปสูงเหมือนหอคอยมนุษย์ และมีการราดน้ำนมลงพื้นเพื่อเป็นการบูชาอีกด้วย ในฐานะที่เคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวมาก่อน

บทสวด

“ ฮาเร คริชนา ฮาเร คริชนา

คริชนา คริชนา ฮาเร ฮาเร

ฮาเร รามา ฮาเร รามา

รามา รามา ฮาเร ฮาเร”

สั้น ๆ ง่าย ๆ นะคะ แต่ว่าอานุภาพมากมายเหลือคณานับ ขอให้ทุกท่านมีความสุข แล้วก็สมหวังในทุก ๆ คำขอเลยนะคะ


Leave a Reply