พระวิษณุหรือพระนารายณ์

พระวิษณุ พระนารายณ์

พระวิษณุ (สันสกฤต: विष्णु วิษฺณุ) หรือที่รู้จักกันในพระนามอีกอย่างหนึ่งว่า พระนารายณ์ (สันสกฤต: नारायण นารายณ) เป็นหนึ่งในสามตรีมูรติ มีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์ รูปร่างลักษณะมีพระวรกายจะมีสีที่เปลี่ยนไปตามยุค ฉลองพระองค์ดั่งกษัตริย์ มีมงกุฎทอง อาภรณ์สีเหลือง มี 4 กร ถือ สังข์ จักรสุทรรศน์ คทาเกาโมทกี แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือถือ จักร์ สังข์ คทา ส่วนอีกกรจะถือ ดอกบัวบ้าง หรือ ไม่ถืออะไรเลยบ้าง (โดยจะอยู่ในลักษณะ”ประทานพร”)

โดยปกติ พระวิษณุ จะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทร โดยส่วนมากจะบรรทมอยู่บนหลังพญาอนันตนาคราช โดยมีพระชายาคือพระแม่ลักษมีมหาเทวี คอยฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้าง ๆ เสมอ พาหนะของพระวิษณุคือ พญาครุฑ

พระวิษณุ มีอีกพระนามอีกอย่างหนึ่งว่า “หริ” แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด เพราะทุกอย่างเกิดจาก “หริ” โดย”หริ”ได้แบ่งตนเองออกเป็น 3 คือ

พระพรหม มีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลก

พระวิษณุ หรือ พระหริ มีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อย และสมดุล

พระศิวะ มีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสาม

พระนารายณ์ 10 ปาง ในความเชื่อของคนไทยบางกลุ่ม

1.วราหาวตาร (อวตารเป็นหมูเผือกเขี้ยวเพชร)

2.กูรมาวตาร (อวตารเป็นเต่าทอง)

3.มัตสยาวตาร (อวตารเป็นปลากรายทอง)

4.นรสิงหาวตาร (อวตารเป็นครึ่งสิงห์)

5.วามนาวตาร หรือ ทวิชาวตาร (อวตารเป็นพราหมณ์เตี้ย)

6.มหิงสาวตาร (อวตารเป็นมหิงสา หรือควาย)

7.อัปสราวตาร (อวตารเป็นอัปสร)

8.รามาวตาร (อวตารเป็นมนุษย์ชื่อพระราม)

9.กฤษณาวตาร (อวตารเป็นพระกฤษณะ)

10.กัลกยาวตาร (อวตารเป็นมนุษย์เรียกว่า วีรบุรุษขี่ม้าขาว)

เทวสถานพระวิษณุในประเทศต่าง ๆ

1.ประเทศอินเดีย

-ศรีรังคนาถสวามีมนเทียร

-พัทรีนาถมนเทียร

-ปัทมนาภสวามีมนเทียร

-ศรีเวนกาเตศวรสวามีวารีมนเทียร

2.ประเทศกัมพูชา

-นครวัด

3.ประเทศเนปาล

-พูฒานีลกัณฐมนเทียร

4.ประเทศไทย

-สถานพระนารายณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร

-หอพระนารายณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-สมาคมฮินดูธรรมสภา (วัดวิษณุ) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

-สมาคมฮินดูสมาช (วัดเทพมณเฑียร)

-สำนักงานใหญ่ ซอยศิริพงษ์ เขตพระนคร แขวงสำราญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

-สาขาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แท่นบูชาพระวิษณุ

โต๊ะ หิ้ง หรือแท่นบูชาพระวิษณุ ควรปูด้วยผ้า สีทอง สีเหลือง สีแดง หรือสีขาว (ห้ามสีดำล้วน ถ้าสีดำควรมีลายทอง) เครื่องบูชาถ้าเป็นโลหะควรเป็นสีทอง ถ้าเป็นหินอ่อนควรเป็นสีขาว เช่น เชิงเทียนควรทำจากโลหะทองเหลือง หรือกระถางธูปควรเป็นหินอ่อน (แต่ก็เป็นในแง่ของสัญลักษณ์และความหมายเท่านั้น หากจัดหาไม่ได้ก็ให้จัดวัสดุหรือสีอื่นทดแทนได้)

ดอกไม้บูชาพระวิษณุ

พระองค์โปรดดอกไม้ทุกชนิด และเป็นพิเศษคือ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ทุกสีทุกพันธ์

ธูป กำยาน เครื่องหอม

แนะนำให้ใช้กลิ่น มะลิ ไม้จันทน์ หรือ ไม้กฤษณา ควรเผากำยานหอมถวายเป็นประจำ สามารถใช้กำยานจุดแทนธูปได้ น้ำมันหอมระเหยแบบอะโรมากลิ่นต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

เทศกาลสำคัญสำหรับพระวิษณุ

วันบูชาพระวิษณุเรียกว่า วันเอกาดาศี (Ekadashi) ตรงกับวันขึ้นและแรม 11 ค่ำของทุกๆเดือน ปีหนึ่งจึงมีวันเอกาดาศี รวมเป็นจำนวน 24 วัน และใน 24 วันนี้จะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพิเศษ ชื่อว่า วันนิรจาลา เอกาดาศี (Nirjala Ekadashi) ในวันนี้ศาสนิกชนชาวฮินดู ทั้งผู้นับถือพระวิษณุ และผู้นับถือพระศิวะและพรพรหม จะอดอาหารและน้ำทั้งวัน เพื่อจัดพิธีบูชาพระวิษณุอย่างยิ่งใหญ่ มีการถวายน้ำ ปัญจมาริตา (Panjamarita) คือ น้ำนมสด เนยสด นมเปรี้ยว น้ำผึ้ง และน้ำตาล มีการถวายหญ้าแพรกและดอกไม้นับหมื่นนับแสนดอก เทวาลัยและวัดต่างๆมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปด้วยธูป กำยาน เครื่องหอมนานาชนิด สวดบูชาและท่องมหามนต์แห่งพระวิษณุตลอดคืน จนถึงเช้าตรู่ของอีกวัน

คาถาบูชาพระวิษณุ

ก่อนการสวดบูชาต่อพระวิษณุ

ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

เมื่อได้กระทำการสวดบูชาพระวิษณุด้วยจิตที่ตั้งมั่นและหมั่นทำความดีอยู่เสมอ พระองค์จะประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรค ช่้วยแก้ไขปัญหา ประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย

บทสวดมนต์พระวิษณุนารายณ์นั้นมีหลายบท ให้เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้

– โอม ศรี มัณ นารายะณายะ นะมะห์ (สามจบ)

– โอม นะโม ภะคะวะเต วาสุเทวายะ (สามจบ)

– โอม วิษณุเว นะมะห์ (สามจบ)

– โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม

วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม

ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม

วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัม ฯ (หนึ่งจบ)

– โอม สะศางขะจักกะรัม สะกิริตะ กุณทะลัม

สะปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหษะณัม

สะหาระวักษะสถะละ เกาสะตุภะ ศะริยัม

นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม ฯ (หนึ่งจบ)

– โอม นารายะนายะ วิทมะเห

วาสุเทวายะ ธีมะหิ

ตันโน วิษณุ ประโจทะยาต (หนึ่งจบ)


Leave a Reply