Tag: พระพลราม
พระพลราม

พระพลราม

พระพลราม พระพลราม (เทวนาครี: बलराम) เป็นบุตรของพระวาสุเทพ นางเทวกี และโยคะนิทรา ได้ย้ายไปอยู่ในครรภ์ของนางโหหิณี ภรรยาอีกคนของพระวาสุเทพ ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโคกุล พระพลรามเป็นพี่ชายของพระกฤษณะ ในมหาสงครามทุ่งกุรุเกษตร พระพลรามได้วางตัวเป็นกลางไม่ยอมไปยุ่งเกี่ยวกับปาณฑพและเการพ ก็เพราะว่าภีมะ ในฝ่ายของปาณฑพ และทุรโยธน์ในฝ่ายของเการพ ต่างเป็นศิษย์ของพระพลรามด้วยกันทั้งคู่ สาเหตุที่พระพลรามเป็นอาจารย์ของภีมะและทุรโยธน์ ก็เพราะว่าโทรณาจารย์ได้ขอร้องให้ พระพลรามสอนวิชาตีตะบองให้กับภีมะและทุรโยธน์ อยู่มาวันหนึ่ง รุกมินได้ไปร่วมงานกับในงานพิธีหนึ่ง รุกมินได้พูดจาดูถูกเหยียดหยามพระกฤษณะและพระพลรามและก็ได้ถูกพระพลรามสังหาร ภรรยาของพระพลราม คือ นางเรวดี ชาติกำเนิด พระพลรามเป็นโอรสของวสุเทพ ในตอนวัยเยาว์ กังสะซึ่งเป็นพี่ชายของนางเทวกีต้องการจะฆ่าลูกทุกคนของพี่สาว เพราะมีคำพยากรณ์ว่าตนจะต้องตายเพราะลูกคนที่แปดของนาง ดังนั้น กังสะจึงจับนางเทวกีและวสุเทพไปขังไว้ และทยอยฆ่าลูกของทั้งสองเมื่อเกิดมา แต่โอรสองค์ที่เจ็ดนั้นถูกย้ายจากครรภ์ของนางเทวกีไปสู่ครรภ์ของนางโรหินี ซึ่งนางอยากจะได้เป็นบุตรของตน พระโอรสองค์นี้เอง คือ พลราม และมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า สัมกรรษณะ เพราะถูกย้ายครรภ์นั่นเอง (นี่แสดงว่าความคิดเรื่องการย้ายครรภ์มีมาช้านานเป็นพันปีมาแล้ว) พระโอรสองค์นี้เดิมก็เรียกแต่ว่า ราม ทว่าด้วยความที่ทรงมีพละกำลังมหาศาล…