Tag: พระอุมา‎
พระอุมา‎

การบูชา พระอุมา‎

พระอุมา พระอุมา‎ (เทวนาครี: सती) หรือพระศรีมหาอุมา หรือ ปารวตี เป็นมเหสีของพระอิศวร จึงนับว่าเป็นเทวนารีที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวละ พระอุมานี้เป็นธิดาของ พระหิมวัต (เขาหิมาลัย) กับ นางเมนา หรือ เมนกา บุตรีแห่งเมรุ บางตำนานก็มีนิยายประกอบชาติปางก่อนของพระอุมาด้วย คือท้าวเธอถือกำเนิดเป็นพระสตี เป็นธิดาของพระทักษะและได้ตกเป็นมเหสีของพระอิศวร พ่อตากับลูกเขยไม่กินเส้นกันดังที่ผมจ้อไว้ในเรื่อง พระทักษะ แล้ว ความไม่กินสีกันนี้เองมีเหตุการณ์อันทำให้พระสตีเสียชีวิต พระอิศวรตรอมใจเลยออกประพฤติพรตเป็นโยคี ต่อมามียักษ์ตนหนึ่งชื่อ ตารกะ (ในรามเกียรติ์เรียกเป็นตรีปุรัม) บำเพ็ญตบะมีฤทธิ์เยอะ ทวยเทวดาเกรงว่ายักษ์ตนนี้จะก่อความวุ่นวาย ก็สัมมนากันในหัวข้อวิธีกำจัดยักษ์ตนนี้ ในที่สุดก็ได้ความว่า ต้องได้โอรสพระอิศวรไปปราบ แต่ติดขัดที่ชายาพระอิศวรสิ้นชีพไปแล้ว จะหาโอรสมาได้อย่างไรกัน เผอิญในหมู่เทวดาซุบซิบกันว่า พระสตีไปเกิดเป็นพระอุมาแล้ว จึงหกามเทพแผลงศรรักปักอก (ดูเรื่องกามเทพ) ด้วยวิธีการนี้เองพระอิศวรก็ได้โอรสชื่อ พระขันทกุมาร และปราบยักษ์ตนนี้ได้สำเร็จ เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน…