Tag: พระแม่อันนปูรณา
พระแม่อันนปูรณา

พระแม่อันนปูรณา ประวัติความเป็นมา

พระแม่อันนปูรณา พระนางเป็นเทวีประจำภูเขาอันนปูรณาในแถบเทือกเขาหิมาลัย ชื่ออันนปูรณามาจากอันนะ แปลว่าอาหารหรือให้ และปูรณา แปลว่าเต็มหรือสมบูรณ์ ดังนั้น พระแม่อันนาปุระณะ จึงหมายถึงเทวีผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารการกิน เชื่อว่าวันอักษยะตริติยาคือวันเกิดของพระนาง พระองค์มีพลังอำนาจของพระองค์สามารถประทานอาหารได้อย่างไม่มีวันหมด ดังนั้นแล้วพระองค์จึงเป็นที่เคารพและสักการะแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหาร ((เป็นอีกภาคหนึ่งของพระแม่ปารวตี)) เมื่อยามมนุษย์เกิดความทุกข์ยาก ขาดแคลนอาหาร พระแม่ปราวตีได้ส่งพระแม่อันนาปุระ มาดับทุกข์เข็ญให้กับมนุษย์ อีกทั้งพระแม่อันนา ได้รับหน้าที่ในการให้ดูแลองค์มหาศิวะเทพ เมื่อยามท่านปฎิบัติญาณสมาธิ ครั้นเมื่อออกจากญาณ พระแม่จะเป็นผู้ถวายผลไม้ให้กับองค์มหาเทพ และมหาเทพจะทรงประทานพรให้พระแม่ ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ถวายการบูชาพระแม่อันนา จะได้รับพรจากองค์มหาเทพด้วยเช่นกัน เทวรูปหรือรูปเคารพของพระองค์จะถูกตั้งอยู่บนโต๊ะอาหาร, ร้านอาหารต่างๆ หรือแม้กระทั่งห้องครัว โดยก่อนที่จะลงมือทาน,ทำอาหาร รวมไปถึงก่อนเปิดกิจการร้านอาหารในแต่ละวัน ผู้ที่บูชาจะทำการบูชาพระองค์ก่อนเสมอ โดยมีความความเชื่อกันว่าถ้าใครบูชาพระแม่อันนาปุระณะ ตลอดชีวิตของผู้นั้นจะไม่เผชิญกับความอดอยาก และพรของพระองค์จะทำให้อาหารที่กินไปนั้นเอ็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้ทานจะไม่เจ็บไม่ป่วย มีชีวิตเป็นอมตะ และมีพละกำลังมหาศาล การบูชาพระแม่อันนาปุระณะนี้เกิดขึ้นมานานด้วยสาเหตุที่ว่า อยู่ๆ อาหารทั้งหมดบนโลกได้ถูกทำลายและสูญหายไปจนหมด ไม่ว่ากระทั้งพื้นที่ทำกิน หรือ แม้แต่ในยุ้งฉางของชาวบ้าน จนทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยภาวะอดอยาก ผู้คนจึงทำการบูชาอ้อนวอนถึงพระพรหมเทพ ให้ช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ครั้งนี้…